Oferta dla inwestora indywidualnego

Analiza wykonalności budynku w odniesieniu do warunków terenowych działki

Pomoc w wyborze typu budynku, określenie programu funkcjonalnego

Doradztwo w zakresie Prawa budowlanego, warunków technicznych oraz ustaw i rozporządzeń dotyczących budownictwa

Opracowanie projektów koncepcyjnych i funkcjonalnych

Uzyskiwanie decyzji WZiZT, warunków technicznych na przyłącz mediów, zmiany miejscowych planów, wyłączenia z produkcji rolnej oraz inne pozwolenia i uzgodnienia wymagane prawem

Pomoc w określeniu zakresu badań geologicznych oraz zakresu mapy do celów projektowych

Opracowanie projektów zagospodarowania działki, projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych

Reprezentowanie Inwestora przed I i II instancją organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz przed nadzorem budowlanym

Przebudowy, nadbudowy i rozbudowy obiektów istniejących, ekspertyzy techniczne

Projekty indywidualne budynków mieszkalnych jednorodzinnych, gospodarczych, rekreacyjnych

Adaptacje projektów budynków typowych

Legalizacje samowoli budowlanych i prowadzenie postępowań administracyjnych przed Urzędem Nadzoru Budowlanego

Oferta dla dewelopera

Analizy wykonalności / analizy chłonności działki w oparciu o decyzje WZiZT lub MPZP

Reprezentowanie przed I i II instancją organów administracji architektoniczno-budowlanej, ochrony zabytków oraz urzędami gmin, nadzorem budowlanym i każdym urzędem związanym z wydawaniem pozwoleń i uzgodnień w celu realizacji inwestycji

Opracowanie projektów koncepcyjnych i funkcjonalnych każdego typu budynków

Opracowanie projektów zagospodarowania działki, projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych, doradztwo techniczno-prawne w zakresie Prawa budowlanego

Przygotowanie kart mieszkań dla inwestycji rozpoczynających sprzedaż

Wykonywanie pomiarów z natury, przygotowywanie dokumentacji inwentaryzacji budowlanych i powykonawczych, dokumentacji odbiorowych przekazywanych do kancelarii notarialnych

Inwentaryzowanie działki pod kątem wycinki drzew i krzewów wraz z uzyskiwaniem stosownych pozwoleń

projekty wnętrz

Dla stron postępowania

  • LOKALE USŁUGOWE

Projekty sklepów i butików oraz lokali w galeriach handlowych, a także projekty żłobków i przedszkoli, gabinetów lekarskich

  • LOKALE MIESZKALNE

Projekty wnętrz domów i mieszkań

  • ODWOŁANIA I SPRAWDZANIE DOKUMENTACJI

Przygotowanie dokumentacji odwoławczej oraz reprezentowanie Strony w postępowaniu administracyjnym, sprawdzanie opracowań projektowych pod kątem zgodności z prawem

Projekty wnętrz

  • LOKALE USŁUGOWE

Projekty sklepów i butików oraz lokali w galeriach handlowych, a także projekty żłobków i przedszkoli, gabinetów lekarskich

  • LOKALE MIESZKALNE

Projekty wnętrz domów i mieszkań

Dla stron postępowania

  • ODWOŁANIA I SPRAWDZANIE DOKUMENTACJI

Przygotowanie dokumentacji odwoławczej oraz reprezentowanie Strony w postępowaniu administracyjnym, sprawdzanie opracowań projektowych pod kątem zgodności z prawem